top of page

16 bilder om Love

Bildserien ”16 bilder om Love” skildrar en sorgeprocess. Utgångspunkten har varit förlusten av min egen son Love som tog sitt liv 2016, 21 år gammal.

Bilderna är gjorda med oljepastellkritor och har successivt växt fram under en period av två år. I dem försöker jag fånga olika delar av processen: att försöka ta in det som har hänt, att ta avsked, att börja bearbeta förlusten och försöka att förstå varför det kunde hända.

Ett par bilder i serien har jag kallat för minnesbilder. De handlar om den människa jag fick möta och hur avtrycket efter mötet finns kvar. Det innebär att det som fysiskt ser ut som ett tomrum fortfarande kan vara fyllt. 

Jag hoppas att bilderna ska inspirera till samtal och att betraktaren upplever att det finns utrymme för de egna berättelserna att ta plats. 

bottom of page