top of page

Bildserien "Bilder på barn" arbetade jag med under en tid när jag var hemma mycket med mina barn. De har visats på Saltå Kvarns café (Järna). Delar av serien har publicerats i tidskriften Balder (nr. 2-2006) och på Handelsbanken i Järna 2009.

Nedan visas ett urval av bilderna. 

bottom of page