Bildserien "Bilder på djur" har jag påbörjat hösten 2020. Nedan visas några av bilderna.