Bildserien "Bilder ur vardagen" har jag påbörjat hösten 2021. Nedan visas några av bilderna.