top of page

Filosoficafé

IMG_9061.jpg

Sedan hösten 2017 har jag lett filosoficaféer på Södertälje stadsbibliotek. Det sker i samarbete med SSFP (Svenska sällskapet för filosofisk praxis), ABF och biblioteket. Hösten 2018 var jag även samtalsledare på Flemingsbergs bibliotek.

Syftet med caféerna är att främja det offentliga samtalet och att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrund att diskutera i filosofisk anda. 

Exempel på samtalsämnen har varit: Vad är mod? Vad är viktigt? Vad är vänskap? Samtalen sker i smågrupper och i helgrupp. 

På firandet av Världsfilosofidagen 2022, som anordnades av SFFP på ABF huset i Stockholm, modererade jag ett samtal om att tänka tillsammans med barn och unga.

På Världsfilosofidagen 2023, som ägde rum på Södra Latin, ledde jag en workshop i att leda filosoficafé.

OriginalPhoto-689954237_edited.jpg
Världsfilosofidagen 2022
bottom of page