top of page

Filosoficafé

IMG_9061.jpg

Sedan hösten 2017 har jag lett filosoficaféer på Södertälje stadsbibliotek. Det sker i samarbete med SSFP (Svenska sällskapet för filosofisk praxis), ABF och biblioteket. Hösten 2018 var jag även samtalsledare på Flemingsbergs bibliotek. 

Syftet med caféerna är att främja det offentliga samtalet och att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrund att diskutera i filosofisk anda. 

Exempel på samtalsämnen har varit: Vad är mod? Vad är viktigt? Vad är vänskap? Samtalen sker i smågrupper och i helgrupp. 

bottom of page