top of page

Poet

Det är när jag använder det poetiska språket som världen framträder som tydligast för mig, i mötet med det uppstår en dialog med omvärlden.

Att låta språket vara ett konstnärligt uttryck innebär att behålla en forskande och öppen blick på tillvaron.

pourPoet.jpg
bottom of page