Poet

Det är när jag använder det poetiska språket som världen framträder som tydligast för mig, i mötet med det uppstår en dialog med omvärlden.

Att låta språket vara ett konstnärligt uttryck innebär att behålla en forskande och öppen blick på tillvaron.

Dikterna nedan har publicerats i tidskriften Balder.

Snön faller
      på samma sida om verkligheten

tänker någon en tanke om mörkret

I örnens öga

Språng

bild_tvadikter_edited.jpg

Inuti snöfallet –
samma svindlande rörelse som i rosens mitt:
de mörka gångarna

kring vilka musiken kretsar bygger ett rum för snön

att stå i 

Till Gelsomnia

följd av

Vinterfest, karusell

pourPoet.jpg

Brytpunkter

I de svarta näckrosfälten

slår fiskfenor ned vatten

                 bland stjälkarna
Här finns bara ben som simmar regnet

allt längre bort i blomstrande mörker

Barnet är i blomhöjd

Berget väntar oss
Vi bestiger det

Gräsen står kring hästarna Lyssnar
på tändernas rytm