top of page

Publikationer

Illustrationer

Diverse illustrationer i tidskriften Gallago, 1986 - 1990.

Det nya Skåne, Ellerströms förlag, 1993.
Etik och Moral, Brevskolans förlag, 1993.

Tidskriften Balders temanummer om barn, 2006.

Tidskriften Förgätmigej, n°1-2021.

Sorgen efter den som inte orkade leva, Närståendestöd efter självmord, Betaniastiftelsen, 2021.

Kyrkobladet - Svenska Kyrkan i Järna och Vårdinge (n°3/4 2023, s14-17).

Texter

Sutsider m.m., Författares Bokmaskin1986.

Dikter utgivna på Gedins förlag, 1993, Nya Juno, tillsammans med Anna Ståbi, Eva Nordqvist, Bodil Greek och Kristina Rosengren.
Tillsammans med Nya Juno publicerad i Artes,1992, Svenska dagbladet, 1993, och Transit 1993.

Separat publicerad i den danska tidskriften Hvedekorn, 1993.

Platsens röst hos skånska vägfarare och hemmasittare, Södra Magasinet 1994.

Ordbävning, antologi utgiven av Stockholms universitet 2003.

Delar av diktsviten ”Dess rörelse” uppförd av Järna talkör, 2004.

Texter för manskör skrivna till klassisk komposition av Olof Oscarsson, framförd i Ytterjärna Kulturhus, 2008.
Dikter, intervjuer, reflektioner och recensioner i tidskriften Balder, 2006-2023.

Intervju med Abdellah Taïa, Karavan, n°2-2022.

Texter om filosofisk praxis, antologi 2022.

Falkbladet, 2-2022.

Dikten "Betraktelse Brösarp-Yngsjö" i tidskriften Folket i Bild, n°9-2023.

Dikten "Nu händer det dig" i Kyrkobladet Järna Vårdinge, n°3/4-2023.

bottom of page