top of page

Utbildning

2004 - 2010

Kombinationsutbildningen vid Stockholms universitet med huvudinriktning litteraturvetenskap/svenska. Jag är även behörig att undervisa i svenska och filosofi på gymnasienivå, och franska på högstadiet.

Studier relaterade till svenskämnet
 

Nordiska språk vid Lunds universitet, vt-1991.
Litterärt skapande vid Stockholms universitet, 2002-2003.
Retorik vid Södertörns högskola, 2002-2003.
Lyrikanalys vid Lunds universitet, vt-2003.
Semiotik vid Stockholms universitet, ht-2006.
Sommarkurser i Muntligt berättande och barns språkutveckling, samt Manligt och kvinnligt i ett historiskt perspektiv vid Södertörns högskola, 2003-2004.
Sommarkurser i reportageskrivande samt teaterimprovisation vid Fridhems folkhögskola, 2004-2005.
Sommarkurs i Ljud och radio på Ölandsfolkhögskola, 2016.

Studier i andra ämnen

 

Franska, 2007-2008

Idéhistoria, 2007-2008

Konstfilosofi, 2009

Examensarbete
 

Magisteruppsats i Litteraturvetenskap under handledning av professor Anders Olsson:

” Värld i värld ur värld – en studie av kroppen, språket och ögonblicket i Eva Runefelts författarskap”.

Övriga utbildningar

Östra Grevie fhsk. Förberedande konstnärlig utbildning – Grafik och måleri, 1986-88.

Grafikskolan Forum i Malmö 1988-1990, 1991-1992. Studier för bland annat professor Bertil Lundberg.

bottom of page