top of page

Skribent

pourSkribent.jpg

Som skribent har jag framförallt varit verksam i tidskriften Balder (årets kulturtidskrift 2020), där jag arbetat med olika genrer. Förutom poesi har jag skrivit reflektioner, fört samtal med människor och diskuterat verk. 

För mig innefattar varje genre olika möjligheter. I ett samtal framträder en viss typ av berättelser, där det är viktigt att balansera mellan att vara förberedd och samtidigt vara lyhörd för att berättelserna kan ta sin egen väg. 

Reflektionen innebär däremot en möjlighet till fördjupning, där det jag reflekterar över blir till en punkt kring vilken en mängd tankar från olika områden kan samlas. 

När jag möter ett verk är den dialogiska aspekten viktig. Här uppstår en annan typ av samtal; mellan dåtid och nutid, andra verk, läsare/betraktare och författare/konstnär.

bottom of page